Concept ontwikkeling

Het doel van een goede conceptontwikkeling is om een kwantitatieve inschatting te kunnen maken van het totale project. Dit betreft de te verwachten productiekosten, de ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten. Door het complexe geheel van een regelinstallatie is dit voor iedere installatie verschillend.

 

Ons doel is om samen met de klant tot een concept te komen, dat voor de eindgebruiker interessant is zowel ten aanzien van de kosten voor realisering van een project als ten aanzien van de exploitatiekosten.


Meijers Project Engineering � 2016